პროდუქცია

სერტიფიცირებული ხარაჩოები

სერტიფიცირებული მოაჯირები

დამცავი

ბადეები

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები

 • სპეც. ტანსაცმელი
 • სპეც. ფეხსაცმელი
 • ჩაფხუტი
 • თოკები
 • კარაბინები

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები

 • დეზო ბარიერი
 • პირბადე
 • დისტანციური თერმომეტრი
 • ერთჯერადი ხალათი
 • სამედიცინო კომბინიზონი
 • ხელთათმანები
 • დამცავი ფარი
 • სპეც. სტიკერები
 • ბახილები
 • სამედიცინო ქუდი

ალკოტესტი

პირველადი სამედიცინო დახმარების ყუთი

კანონით გათვალისწინებული ყველა ატრიბუტით

ცეცხლმაქრები

ყველა ტიპის, ზომისა და მოცულობის

გამაფრთხილებელი სტიკერები

საევაკუაციო გასასვლელის ნიშანი