კითხვარი

შეავსეთ კითხვარი და მიიღეთ უფასო კონსულტაცია და რეკომენდაციები

კითხვარის გაგზავნის შემდეგ, ჩვენი შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი ინდივიდუალურად შეაფასებს მას. შეფასებებითა და რეკომენდაციებით დაგიკავშირდებით რამდენიმე დღეში, სერვისის მოთხოვნის რაოდენობის შესაბამისად.

კითხვარი

კომპანიის დასახელება*
საქმიანობის სფერო*
ობიექტები რაოდენობა*
გთხოვთ მიუთითოთ, თუ რამდენ ობიექტს მართავს თქვენი ორგანიზაცია
შენობის კვადრატულობა
თუ გაქვთ ერთზე მეტი ობიექტი/ფილიალი, ჩაწერეთ ყველაზე პატარა ობიექტის და ყველაზე დიდი ობიექტის კვადრატულობა
დასაქმებულთა რაოდენობა*
გყავთ თუ არა შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი*
დაგინერგავთ თუ არა შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა*
იყო თუ არა შრომის ინსპექცია მოსული თქვენს კომპანიაში?*
შრომის ინსპექციის შედეგი
გთხოვთ მონიშნოთ ერთი
ტელეფონის ნომერი*
ელ-ფოსტა*
დამატებითი ინფორმაცია